OFICI DE LES SANTES ESPINES
Divendres 13 de maig – 19:30h. 
Església Parroquial Mare de Déu de l’Alba 

Presidirà l’Eucaristia Mn. Joan Viladot, fill de Tàrrega  i concelebraran els capellans de l'arxiprestat i d'altres localitats. Es farà la veneració de les Santes Espines. L’Agrupació Coral Oberta de Ponent · Coral Ramon Carnicer interpretarà els cants de la festa.

Organitza: Parròquia de Tàrrega