L’any 2019 va néixer un nou cicle adreçat als joves per complementar l’oferta d’arts escèniques a la ciutat. Aquest cicle és el colofó d’una sèrie d’activitats d’arts escèniques organitzades conjuntament amb els centres d’ensenyament de la ciutat per tal de potenciar la pràctica del teatre entre els joves a partir del cicle superior de primària, ESO i batxillerat perquè es detectava un buit d‘oferta teatral en aquesta franja d’edat.
Aquest cicle de Teatre Jove s’organitza amb dos clars objectius:  aconseguir convèncer els joves que vinguin al teatre i els agradi, i que vinguin en dimecres.
 
L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar el teatre en edat escolar com a disciplina que ajuda a desenvolupar les capacitats intel·lectuals i els valors entre els individus, amb més motiu, en una ciutat que manté tan estreta relació amb les arts escèniques.