SOBRE NOSALTRES


L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega està integrada per les regidories de Cultura, Patrimoni i Memòria i FiraTàrrega. A més, aquesta àrea acompanya el dia a dia de diversos projectes culturals provinents de l’àmbit privat i associatiu de la ciutat.

Els eixos i motors del fet cultural local són el patrimoni, la diversitat i la cohesió, el pensament, la vivència i l’experiència, el territori, la governança, la innovació i el relat cultural vinculat a la generació de ciutadania a través de la cultura.
 
Els objectius estratègics de l’Àrea de Cultura són:

-    Fer de la cultura de la ciutat una vivència transversal, integradora, intergeneracional.

-    Prescriure, innovar, arriscar, adaptar, descobrir, atraure i generar in¬quietud.

-    Garantir l’arribada cultural a una societat plural, complexa i diversa.

-    Entendre la cultura com un mirall crític de la societat.

-    Expandir el fet cultural a àmbits estratègics i vinculats als drets uni¬versals com són l’educació, la salut o l’acció social de la ciutat.

-    Generar una política co¬municativa adaptada a la societat actual que sigui integral, multicanal, ideada, mutable, analògica, digital i segmentable.

-    Concebre la ciutadania com a consumidora i productora a parts iguals.

-    Fomentar l’avaluació qualitativa de l’acció cultural pública i comuni¬tària. Avaluar per millorar en transparència, rendir comptes i transformar.

En aquest web hi trobareu informació, enllaços i contactes de les programacions escènica i musical, Museu Tàrrega Urgell, Cal Trepat, Biblioteca Comarcal, Parc de Nadal, Sant Jordi, Clubs de Lectura, Nit del Tararot i dels festivals estratègics FiraTàrrega, Embarrat, Paupaterres i Closcamoll.

L’Àrea de Cultura, en els seus diversos projectes i equipaments, forma part de les següents xarxes: Apropa Cultura; Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran; Arqueoxarxa. Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya; Observatori per a la Recerca del Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya; Xarxa d’Adoberies Històriques de Catalunya; Xafec; Xarxa Alcover; COFAE; Plataforma Arts de Carrer; Cirscostrada.


 Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega
Plaça Sant Antoni, 1
+34 973 31 07 31
 
MAIL