9.00
Via Zoom i La Mora - Granyanella
iCal
Dijous 18 de juny (7 tarda · via Zoom) i dissabte 20 de juny (9 matí · La Mora - Granyanella)