Joaquim Capdevila i Capdevila (Maldà, 1967 – Tàrrega-Lleida, 2017) va ser un filòleg especialitzat en sociologia històrica i semiòtica. Obtingué les llicenciatures en filologia catalana i en psicologia i el doctorat en lingüística. L’àmplia formació en història de la cultura dels pobles (formes de vida i del treball), de les societats nacionals (la construcció de les ideologies nacionals) i en psicologia social contribuí a l’elaboració d’enfocaments historiogràfics originals, l’objectiu dels quals explicitava ressorts explicatius poc tractats, o fins i tot minoritzats, quan no ignorats, per models academicistes ancorats, encara avui, en concepcions economicistes i reduccionistes. Traduí tot aquest bagatge intel·lectual en forma de llibres i d’articles publicats a diverses revistes especialitzades. En l’àmbit de l’ensenyament, va exercir de professor de lingüística, semiòtica i teoria de la comunicació a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida. La trajectòria de Joaquim Capdevila i Capdevila, fonamentada en la feixuga «tasca d’arxiu», no li feu perdre mai la convicció que l’«erudició investigadora» no pot romandre orba als anhels de llibertat d’un Poble. Aquest fou el fil conductor ètic assolit pel doctor Capdevila, impulsor de tota una línia de recerca entorn del sentit aglutinador de la identitat comunitària territorial (comarcal) i de la funció de modernitat civicopolítica que acondueix la identitat i la lluita de les nacions oprimides. En síntesi, la notable obra de Joaquim Capdevila i Capdevila ―que dignifica onomàsticament aquesta beca de recerca― proclama, a la manera estellesiana, que «no s’és res si no s’és poble».1. Línia Ajuntament de Tàrrega

Bases de la Beca de l'Ajuntament de Tàrrega AQUÍ
Convocatòria de l'Ajuntament de Tàrrega 2023-24
Enllaç a la beca a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS)


2. Línia Consell Comarcal de l'Urgell
Bases de la Beca Consell Comarcal de l'Urgell
Convocatòria del Consell Comarcal de l'Urgell 2023-2024RESUM DE LES BASES de l'Ajuntament de Tàrrega

OBJECTIU DE LA BECA
L’objectiu de l’ajut és contribuir a la producció i difusió d’estudis en el camp de les humanitats i les ciències socials en un sentit ampli ―etnologia, patrimoni cultural, antropologia, arqueologia, literatura, lingüística, sociologia, filosofia, arts i creació o biografies transversals, entre d’altres― o en l’àmbit territorial de Tàrrega o les terres de Ponent (i àrea d’influència).

DOTACIÓ
La dotació de la beca serà de 1.500,00 euros.

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT I PUBLICACIÓ
1. Presentació i selecció de la proposta d’estudi en format síntesi a la convocatòria de la beca segons els requisits indicats a les bases específiques.
2. Lliurament de l’estudi en un termini 6 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del veredicte del jurat, i pagament de la beca un cop el jurat n’hagi validat qualitat i condicions segons les bases específiques.
3. Publicació dels estudis resultants en una nova col·lecció d’Urtx. Revista d’Humanitats de l’Urgell, anomenada «Quaderns d’Urtx» i creada per a aquesta finalitat.