Caragols de Llum

 


Data

28, 29, 30 de desembre
2, 3 i 4 de gener

Hora
17:00 h - 21:00 h

Descripció

Es tracta d’una instal.lació interactiva per a tots els públics. La instal·lació completa està formada per 3 discos amb formes i lluminàries diferents.  Cada una de les peces de la instal·lació és un gran disc de 2m de diàmetre que s’aguanta per un eix central i que té una manivela. El públic, a través d’aquesta manivela fa girar el disc aconseguint sorprenents efectes de llum en moviment en funció de la rapidesa en què el fa girar.
Aquesta instal.lació està inspirada amb el moviment futurista que va tenir lloc a Itàlia a principis del SXX on l’artista Luigi Russolo que avançat al seu temps, va crear els primers instruments ‘Noise’ de la història.

Cada disc té diferents lluminàries LED i una proposta interactiva:
1) L’espiral:
A la superfície hi ha una espiral de llum que s’anima mitjançant un acceleròmetre que detecta la velocitat i reprodueix animacions de colors i sons que creen un efecte ‘moire’ de patrons de llum.
2) La radial
El disc té 12 radis diferents que en animar-se amb llum de diferents colors i en girar el disc es dibuixen unes animacions sorprenents i impactants.
3) La creu
Aquest disc té dues línies de leds amb forma de creu. Mentre es fa girar el disc i a través d’una tauleta tàctil les persones del públic poden escollir els clors que volen que emetin els LEDs. Tot junt s’aconsegueix crear l’efecte de la persistència retiniana a l’espectador.