Els clubs de lectura són trobades entre diverses persones amb inquietud per aprendre i ganes de llegir i compartir les impressions, els comentaris, les valoracions, les experiències, … que poden sorgir a partir d’una lectura interessant. Els objectius principals d’un club de lectura són fomentar l’hàbit de la lectura i el diàleg, promoure l’ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural i crear ellaços entre persones interessades en la lectura.
Les trobades solen ser mensuals, d’una hora i mitja aproximada de durada i guiades per un coordinador.

Actualment, la Biblioteca de Tàrrega ofereix quatre clubs de lectura, tres d’adults i un d’infantil.
 
MAPA