L’Arxiu Comarcal de l’Urgell (ACUR), gestionat per l’Ajuntament de Tàrrega, el Consell Comarcal de l’Urgell i integrat la Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, va ser inaugurar el 22 de novembre de 1986.

L’ACUR conserva fons públics i privats de la comarca. El seu nucli fonamental el constitueix el fons municipal de Tàrrega. A més d'altres fons, entre els quals cal destacar el fons patrimonial de la família Pedrolo (s. XIII-XVIII), el fons de la fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat (s. XX) o l'Ateneu de Tàrrega.
Entre les seves activitats de difusió cal destacar el cursos i taller, exposicions, edicions i presentacions de publicacions, i el programa anual de residència de creació i investigació.
 
WEB MAPA