L’Ajuntament de Tàrrega posa a disposició de la ciutadania els Bucs d’Assaig del MerCAT amb l’objectiu d’afavorir la creació musical a la ciutat.
A la planta baixa de l'Espai MerCAT s'ubiquen tres sales d'assaig posades a disposició de grups musicals. Els bucs, aïllats acústicament, oscil·len entre 15 i 25 m2 de superfície. Un d'ells està equipat tècnicament amb una taula de so, micròfons, altaveus, amplificadors, suports, reproductor de CD i una bateria.
 

Tarifes Bucs Assaig

Bucs no equipats
De dilluns a divendres 1 hora 10 hores 20 hores
De 16 h a 20 h 2,00 € 15,00 € 25,00 €
De 20 h a 23 h 4,00 € 30,00 € 50,00€
Dissabtes 1 hora 10 hores 20 hores
De 10 h a 20 h 4,00 € 30,00 € -
De 20 h a 23 h 8,00 € 60,00 € -
Bucs equipats
De dilluns a divendres 1 hora 10 hores 20 hores
De 16 h a 20 h 3,00 € 22,00 € 37,00 €
De 20 h a 23 h 6,00 € 44,00 € 74,00 €
Dissabtes 1 hora 10 hores 20 hores
De 10 h a 20 h 6,00 € 44,00 € -
De 20 h a 23 h 12,00 € 85,00 € -


Reserva i sol·licitud dels Bucs d’Assaig del MerCAT
(Tingueu en compte que el procés de sol·licitud i reserva no és immediat pels procediments administratius)

►1. Contactar amb la Regidoria de Cultura Bucs per correu electrònic per fer consulta de dates i hores disponibles (aquesta consulta no fa efectiva la reserva fins que no se'n faci la sol·licitud formal i el pagament): bucs@tarrega.cat
►2. Fer sol·licitud formal a l'Ajuntament de Tàrrega presencialment (Oficina d'Atenció Ciutadana, amb cita prèvia, plaça Major 1) o bé presentar instància genèrica a través de la Seu electrònica.
►3. Fer el pagament de la reserva i de la fiança corresponent. Caldrà abonar la taxa d’utilització dels Bucs d’Assaig del MerCAT en el moment de fer la sol·licitud. A més es dipositarà una fiança de 30,00 € una única vegada que serà retornada en abandonar l’activitat.
►4. Un cop efectuat el pagament, es proporcionarà un codi d'accés a l'equipament amb dispositiu i aplicació mòbil. Aquest codi estarà habilitat només per a les dates i horaris reservats. Entrades i sortides quedaran registrades en tot moment a través d'aquest sistema de tancament.

NORMATIVA DELS Bucs d’Assaig del MerCAT

• Els Bucs d’Assaig del MerCAT són un espai compartit. Cal que s’utilitzin amb respecte i responsabilitat, tant cap a les instal·lacions com cap al personal i persones usuàries.
• La cessió dels Bucs d’Assaig del MerCAT es farà per anys naturals o períodes inferiors i caldrà que es renovi cada any explícitament. La utilització un any no garanteix la utilització el següent si no es repeteix sol·licitud.
• Els grups sol·licitants assumeixen la responsabilitat d’actes i danys que la seva activitat pugui ocasionar a instal·lacions o equipament.
• No està permès fumar, menjar o beure alcohol dins els Bucs d’Assaig del MerCAT. No s’hi pot desenvolupar cap altra activitat que no sigui la prevista.
• És absolutament imprescindible respectar els horaris marcats d’inici i acabament d’ús de les instal·lacions.
• No es podrà fer un ús lucratiu dels Bucs d’Assaig del MerCAT.
• La utilització serà sempre en l’horari comunicat i pel grup anunciat. En cap cas podrà utilitzar-los un grup que no sigui el previst sense comunicació a l’Ajuntament.
• La cessió de l’espai en un període extens no suposarà en cap cas l’establiment de la seu social de l’entitat o grup als Bucs d’Assaig del MerCAT.
• L’Ajuntament no es farà càrrec de la pèrdua o deteriorament d’equipament deixat als Bucs d’Assaig del MerCAT.
• El personal municipal serà el contacte per a incidències i altres comunicacions. També emetrà avisos als grups per incompliment d’aquesta normativa. L'acumulació de 3 avisos serà causa d’exclusió de la utilització dels Bucs d’Assaig del MerCAT.

IMPORTANT: La persona responsable de la sol·licitud accepta haver llegit, complir i fer complir aquesta normativa.