La Biblioteca Pública de Tàrrega es va inaugurar el 26 de novembre del 1994, com a relleu dels dos serveis de lectura pública que hi havia fins llavors a la ciutat.
La Biblioteca és de titularitat municipal i forma part del Servei de Lectura Pública de Catalunya.

És un servei públic, gratuït i adreçat a satisfer les necessitats d’informació, de formació i de lleure de tota la ciutadania, sense excepcions de cap tipus.
Com a biblioteca pública, pretén ser un espai de trobada, un model d’inclusió i cohesió social, d’alfabetització i un punt d’accés a la cultura.
L’equipament cultural disposa de 1.200 m2 repartits en tres plantes.